/ Административные процедуры

Адміністрацыйные працэдуры

Пералік адміністрацыйных працэдур, ажыццяўляемых РУП «Белмытсэрвіс» па заявах грамадзян і службовых асоб, якія іх ажыццяўляюць

Назва і нумар адміністрацыйнай працэдуры ў адпаведнасці з Пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200  «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

Адказная службовая асоба за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры (асоба, якая замяшчае яго),  месца знаходжання, рэжым працы

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, якая сыскваецца пры ажыццяўленні адміністрацый-най працэдуры

Максімальны тэрмін для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

 ГЛАВА 1
ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСIНЫ

1.1.5. аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць аб асобе ўсіх паўналетніх грамадзян;

пасведчання аб нараджэнні  непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк, маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаяць на такім уліку;

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права;

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

     бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5-1. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і)

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць аб асобе ўсіх паўналетніх грамадзян;

пасведчання аб нараджэнні  непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) складаліся на такім уліку;

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права;

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

     бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5.-2. аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і)

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць аб асобе ўсіх паўналетніх грамадзян

     бясплатна

15 дзён  з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.5-3. пра ўключэнне ў асобныя спісы уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, яякія сведчаць аб асобе ўсіх паўналетніх грамадзян;                                                

пасведчання аб нараджэнні  непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк, маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаяць на такім уліку;

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права;

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

      бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6. аб падзеле (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць аб асобе ўсіх паўналетніх грамадзян;

пасведчання аб нараджэнні  непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк, маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) стаяць на такім уліку;

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права;

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

     бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. аб зняцці з уліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

       бясплатна

15 дзён  з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.8. аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце арганізацыя

заяву;

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян;

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права

       бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.18. аб прадастаўленні жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.23-1. аб накіраванні грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў і якія маюць права на атрыманне ільготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў для заключэння дагавораў куплі - продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

дакументы, якія пацвярджаюць

наяўнасць права (пазачарговага права) на атрыманне ільготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў

     бясплатна

10 рабочых дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю - у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

15 рабочых дзён з дня падачы заявы - у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

1 месяц

1.1.23-1. аб накіраванні грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў і якія маюць права на атрыманне ільготных крэдытаў на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў для заключэння дагавораў куплі - продажу жылых памяшканняў, будаўніцтва якіх ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

дакументы, якія пацвярджаюць

наяўнасць права (пазачарговага права) на атрыманне ільготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў

     бясплатна

10 рабочых дзён пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю - у выпадку падачы заявы да прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

15 рабочых дзён з дня падачы заявы - у выпадку падачы заявы пасля прыёмкі жылога дома ў эксплуатацыю

1 месяц

1.1.24. аб прадастаўленні аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заяву;

пашпарт або іншы дакумент, удостоверяющий личность; які сведчыць асобу; звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго сям'і; папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання - у выпадку набыцця жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу;

сведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка або   дзяржаўны акт на права ўласнасці на зямлю або на права пажыццёвага наследавання валодання зямлёй - у выпадку будаўніцтва  (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома; засведчаныя натарыяльна абавязацельства аб неаформленых ва ўласнасць займаемага па дамове найму жылога памяшкання з далейшым яго вызваленнем - у выпадку наяўнасці такога памяшкання;

копія зарэгістраванага ва ўстаноўленым парадку дагавора куплі-продажу жылога памяшкання - у выпадку набыцця жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу;

даведка аб прадастаўленні (не прадастаўленні) ільготных крэдытаў па крэдытных дагаворах, заключаных пасля 1 студзеня 2004 г. або заключаных да названай даты, па якіх крэдытныя абавязацельствы на гэтую  дату не былі спыненыя, або пагашэнні ў поўным аб'ёме запазычанасці па гэтых крэдытных дагаворах да наступлення тэрміну пагашэння запазычанасці па ільготных крэдытах і выплаты працэнтаў за карыстанне імі - у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі грамадзянам, з якімі заключаліся такія крэдытныя дагаворы;

дакумент, які пацвярджае факт скасавання дагавора стварэння аб'екта долевага будаўніцтва, у тым ліку ў сувязі з адмовай адной з бакоў ад выканання такой дамовы, выхаду або выключэння з членаў арганізацыі забудоўшчыкаў, скасавання дагавора куплі-продажу жылога памяшкання, канфіскацыі зямельнага ўчастка, - у выпадку неабходнасці пацверджання названых фактаў

      бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання - на працягу тэрміну будаўніцтва (рэканструкцыі), аб якой гаворыцца ў дамове, які прадугледжвае будаўніцтва (рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 гады са дня пералічэння на спецыяльны рахунак «Субсідыя»

у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання, за выключэннем жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу,

- 6 месяцаў
у выпадку прадастаўлення аднаразовай субсідыі на набыццё жылога памяшкання, будаўніцтва якога ажыццяўлялася па дзяржаўнаму заказу,

- да наступлення тэрміну поўнага вяртання (пагашэння) ільготнага крэдыту па дзяржаўнаму заказу

1.3.1. аб стане на ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па працы з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30

перапынак на абед з 13-00 да 14-00

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

      бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.9. аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

      бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

           

ГЛАВА 2
ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АХОВА

2.1. выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. выдача даведкі аб месцы працы, службы і пасадзе

       бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. выдача даведкі аб перыядзе работы

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

       бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

       бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

 

2.24. выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў гэтым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

      бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.44. выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў гэтым годзе

Нікалаевіч Г.А., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302

тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Тарасава Н.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-47

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

лісток непрацаздольнасці;

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

     бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заява;

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку якія старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей);

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў), апекуноў ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

     бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

адначасна

2.8. прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўныя арганізацыі аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заява;

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

     бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

адначасна

2.9. прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заява;

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;

пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;

пасведчанне інваліда або заключэнне медыка- рэабілітацыйнай экспертнай камісіі для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыёактыўнаму забруджванню ў зоне далейшага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;

даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці;

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

     бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.9-1.прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам - прадстаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнага);

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі апекунамі для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, - для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

     бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

на тэрмін да даты надыходу абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

2.12. прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу;

пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiця;

пасведчанне інваліда або заключенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi;

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;

копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу;

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;

звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна, (папячыцеля);

      бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў - 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18- гадовага ўзросту

2.13. прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцем - інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

 

лісток непрацаздольнасці

      бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў i дзiця - інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

лісток непрацаздольнасці

      бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі   

Коваль М.М., вядучы спецыяліст па рабоце з персаналам

каб. № 1302, тэл. 259-75-41

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

лісток непрацаздольнасці

      бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі для назначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнсці

2.18. выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Горегляд А.У., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-16

з 8-30 да 17-00 перапынак на абед з 13-00 да 13-30

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння, штомесячнага грашовага забеспячэння)

-

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. выплата дапамогі на пахаванне

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага);

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка;

даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь;

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь;

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23

     бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасна

ГЛАВА 18
АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛIНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЮ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7. выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі Рэспублікі Беларусь фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства

Прузан А.М., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-13

з 8-30 да 17-30 перапынак на абед з 13-00 да 14-00

Горегляд А.У., вядучы бухгалтар

каб. № 1202-3, тэл. 259-75-16

з 8-30 да 17-00 перапынак на абед з 13-00 да 13-30

заява;

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый (у тым ліку падатковай) - 1 месяц

6 месяцаў

18.13. выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

     бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова