Домашняя страница / О компании / Новости

Поздравляем с наступающим 8 марта!

Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин поздравил женщин с праздником весны

8 бел — копия.png

От имени коллектива РУП "Белтаможсервис" и себя лично поздравляю Вас с Международным женским днем, который олицетворяет собой большую любовь, уважение и нежность.

Женщина была и остается символом красоты и доброты, ласки и чуткости, нежности и милосердия. Вы сохраняете семейное тепло, принимаете активное участие в становлении и развитии своей Родины, достигаете успехов в общественно-политической, социально-экономической деятельности и культурной жизни общества.

Безграничного счастья!

Творческих успехов!

Солнечных дней!

С уважением, Вадим Бабарикин


Ад імя калектыву РУП «Белмытсэрвіс» і сябе асабіста віншую Вас з Міжнародным жаночым днём, які ўвасабляе сабою вялікую любоў, павагу і пяшчоту.

Беларуская жанчына была і застаецца сімвалам прыгажосці і дабрыні, ласкі і чуласці, пяшчоты і міласэрнасці. Вы захоўваеце сямейнае цяпло, прымаеце актыўны ўдзел у станаўленні і развіцці нашай Радзімы, дасягаеце поспехаў у духоўнай, сацыяльна-эканамічнай дзейнасці і культурным жыцці нашага грамадства.

Бязмежнага шчасця!

Творчых поспехаў!

Сонечных дзён!

З павагай, Вадзім Бабарыкін


On behalf of the Beltamozhservice RUE team and myself, I congratulate you on the International Women's Day, which embodies great love, respect and tenderness.
A woman was and remains a symbol of beauty and kindness, affection and sensitivity, tenderness and mercy. You keep family warmth, take an active part in the formation and development of your homeland, achieve success in socio-political, socio-economic activities and cultural life of society.

Be happy!

Take pleasure!

Smile every day!

Sincerely, Vadzim Babarykin


Возврат к списку